Rola mężczyzny

    Rola mężczyznyMierzenie temperatury, obserwacja śluzu, badanie szyjki macicy… Pytanie o rolę mężczyzny wydaje się w tych warunkach retoryczne, bo niby też jaki miałby mieć w czymkolwiek z tego udział. Mimo to jednak twórcy i nauczyciele nowoczesnych metod objawowo-termicznych starają się maksymalnie dowartościować tu mężczyznę.

Niektórzy więc proponują wprowadzenie swoistego rytuału, w którym mężczyzna o wyznaczonej porze budzi kobietę podając jej termometr. Również mężczyzna może zająć się umieszczeniem na wykresie zmierzonej temperatury.

Dość często zaleca się również, aby interpretacją karty obserwacji zajął się właśnie mężczyzna – nie tylko po to, by scedować na niego choć część obowiązków , ale też dlatego, że ze swej natury są oni na ogół bardziej zdecydowani; tam gdzie kobieta często wahałaby się czy np. nie odłożyć współżycia o jeszcze jeden dzień, mężczyzna będzie pewny swojego osądu.

Niektórzy autorzy propozycję analizowania wykresów przez mężczyzn wiążą dodatkowo z odpowiedzialnością, która jest domeną mężczyzn. Szczególna odpowiedzialność mężczyzny w związku wiąże się z odpowiedzialność za efekt współżycia, czyli ewentualne poczęcie. Pozostawienie kwestii interpretacji wykresu właśnie mężczyźnie pomaga uświadomić tą szczególną odpowiedzialność, a równocześnie pozostawia proporcjonalną swobodę w decydowaniu o zainicjowaniu współżycia.

Jak widać znaczenie mężczyzny w stosowaniu NPR wcale nie musi być całkowicie marginalne. Ze względu na to, że wszystkie metody NPR zakładają współpracę pomiędzy małżonkami, ze wszech miar słuszne wydaje się przydzielenie mężczyźnie przynajmniej drobnych obowiązków.

Infanrix