Polskie organizacje promujące NPR

Trwało to trochę czasu, nim „moda na NPR” dotarła do kraju nad Wisłą. Choć naturalne metody były oczywiście stosowane wcześniej, to renesans związany z usystematyzowaniem kolejnych metod objawowo-termicznych do Polski zawitał z paro-dekadowym opóźnieniem. Wyrazem wspomnianej mody są powstające cały czas kolejne organizacje promujące różne metody NPR.

W 1989 r. powołano w Polsce, wzorowane na angielskim Stowarzyszeniu Nauczycieli NPR, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR. Stowarzyszenie to promuje metodę podwójnej kontroli, znaną również jako metoda angielska. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR prowadzi swoją działalność poprzez 12 oddziałów terenowych rozmieszczonych w całym kraju.

Odpowiednikiem amerykańskiej organizacji The Couple to Couple League w Polsce jest powołana w 1992 r. Liga Małżeństwo Małżeństwu. Stowarzyszenie to promuję metodę amerykańską małżeństwa Kippleyów, w ramach których nie tylko naucza się rozpoznawania płodności w trakcie zwykłego cyklu menstruacyjnego, ale też poświęca się czas zagadnieniom takim jak ekologiczne karmienie piersią, problemy okresu przekwitania oraz płodności po urodzeniu dziecka czy odstawieniu pigułki antykoncepcyjnej.

O rok później, w 1993 r. z kolei powstało, będące odpowiednikiem Instituts für Natürliche Empfängnisregelung, stowarzyszenie nauczające metody niemieckiej dra Josepha Rötzera. Promowana metoda jest najstarszą (wciąż udoskonalaną) metodą objawowo-termiczną, która do teraz cieszy się ogromnym poważaniem.

Wymienione tutaj oraz liczne inne organizacje nie tylko zrzeszają osoby promujące metody, ale organizują kursy skierowane do małżeństw i narzeczonych. Członkowie stowarzyszeń często współpracują też z parafiami, w których doradzają jako tzw. powiernicy lub doradcy rodzin.

Fraxodi

Zostaw komentarz