O płodności słów kilka

O płodności słów kilkaW metodach NPR głównym nacisk kładzie się na rozeznanie płodności kobiety. Marginalnie traktuje się przy tym zagadnienie płodności mężczyzny. Nie jest bynajmniej tak, że NPR umniejsza męskiej roli. Ta różnica w akcentach nie wynika z niczego innego jak z różnic w budowie anatomicznej mężczyzny i kobiety.

Płodność mężczyzny, utrzymuje się stale tak długo, jak obecne w spermie plemniki są zdolne do zapłodnienia, a więc od okresu dojrzałości do późnej starości. Z różnych względów – wśród których w pierwszej kolejności należy wymienić zagęszczenie plemników w spermie – płodność dojrzałego mężczyzny może być mniejsza lub większa.

Pomijając przypadki patologiczne, trzeba więc przyjąć, że mężczyzna jest potencjalnie płodny zawsze – w każdym przypadku, gdy dojdzie do zbliżenia seksualnego z kobietą, która w danym momencie również jest płodna, może (choć nie musi) dojść do zapłodnienia.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia kobiecej płodności, która jest zjawiskiem cyklicznym. Płodność u kobiety związana jest z uwolnieniem z jajnika komórki jajowej w procesie zwanym owulacją lub jajeczkowaniem.

Odbywa się to w cyklach o zróżnicowanej długości, zazwyczaj zbliżonej do 28 dni (jest to liczba modelowa, kobieta może mieć również względnie regularne cykle o długości znacznie krótszej lub dłuższej i nie zawsze jest to oznaką choroby). W całym cyklu tylko jedna doba jest ze strony kobiety czasem płodnym. Do tego cykliczne owulacje są ograniczone czasowo z jednej strony momentem, od którego młoda kobieta staje się dojrzała płciowo do tzw. menopauzy, czyli czasem w którym nie dojdzie już ponownie do jajeczkowania.

Wiemy zatem, że zapłodnienie możliwe jest tylko w przedziale czasu nie większym niż 24h, w którym komórka jajowa znajduje się w jajowodzie. Jeśli dodamy do tego fakt, iż żywotność plemników, które ewentualnie znajdą się wcześniej w drogach rodnych kobiety, uzależniona jest od jakości i ilości okresowo wydzielającego się śluzu z szyjki macicy, z łatwością dostrzeżemy, że jedyne zmienne w tym wzorze na zapłodnienie związane są organizmem kobiety.

W tej perspektywie nie powinno dziwić takie, a nie inne rozłożenie akcentów metody NPR na kobiety i mężczyzn. Uczciwie jednak trzeba dodać, że instruktorzy NPR często starają się o możliwie jak największy udział mężczyzn w stosowaniu metod, np. poprzez sugerowanie, aby zajęli się interpretowaniem kobiecych obserwacji.

wsytępująca u ludzi żółtaczka wirusowa przenosi się drogą kropelkową Adjupanrix cena