Dlaczego npr?

NPR to zbiór metod pomagających w określeniu płodności kobiety i zasadniczo w tym celu został usystematyzowany. Wbrew obiegowej opinii nie powinno traktować się NPR jako jednej z metod antykoncepcji. Owszem, posługując się tymi metodami można zapobiec zapłodnieniu, ale równie dobrze można z pełną świadomością posługiwać się tą metodą po to, by to zapłodnienie ułatwić.

Niektórzy posuwają się wręcz do stwierdzenia, że NPR to pewien styl życia. Nie tylko bowiem ułatwia on zapobiegnięcie niepożądanemu poczęciu oraz ułatwia je, gdy starająca się o dziecko para nie może doczekać się potomstwa.

Specyfika metod NPR wymaga, aby kobieta obserwowała swoje ciało. Buduje się w ten sposób u kobiet samoświadomość własnego ciała. Wzmacnia się również pewność siebie. Ponadto NPR pozytywnie wpływa na relację pomiędzy kobietą i mężczyzną, ponieważ wymusza on na małżonkach współpracę i dialog, sprzyjając w ten sposób wzajemnemu zrozumieniu.

Będąc przy kwestiach damsko-męskich trzeba zwrócić uwagę na istotny element metod NPR. Zakłada się bowiem, że – o ile nie planuje się poczęcia dziecka – małżonkowie powstrzymają się od współżycia w dniach cyklu menstruacyjnego rozpoznanych jako dni płodne.

Jest to element nieznany w metodach antykoncepcyjnych, których ideą jest seks na każde zawołanie. Pokazuje to jaskrawo, że nie można NPR utożsamiać z metodą antykoncepcji.

Trzeba tu zwrócić uwagę na fakt, iż nie ma żadnych przeszkód, by stosujący metodę okazywali sobie w tym czasie czułość na inne sposoby niż poprzez współżycie płciowe, co jest równie ważne z perspektywy budowania więzi pomiędzy małżonkami. Ponadto dla każdej ze stron może to być również okazja do pracy nad sobą.

Niezależnie od zapatrywań na naukę Kościoła Katolickiego NPR, ze względu na omówione powyżej korzyści, jest tematem wartym rozeznania. Potwierdzają to również liczne przypadki korzystania z tej metody przez osoby niewierzące.

Infanrix hexa relanium

Zostaw komentarz